Hoppa tillbaks till Startsidan

Back to Index

Info: 2013-10-12, Skedde en planerad aktion/demonstration i Göteborg för Åkare o Chaufförers rättigheter samt Cabotageregler och dess utnyttjande. Organiserat av bla. Transport samt TIA, Åkare o Chaufförer. Samling skedde under lördagen på en asfaltsplan en bit ovanför port 4 i Skandiahamnen-Göteborg. Vidare avgick kolonnkörning över Älsborgsbron ner till Stena DK (Majnabbeterminalen) Göteborg där alla fordon samlades inför avfart med Poliseskort i kolonn genom Göteborg till Götaplasten där demonstrationens slutfas genomfördes med tal o kommunikation, även demonstration till fots genomfördes från Gustav Adolfs Torg.-Gbg som strålade samman med bilarna vid Götaplatsen. Ett stort engagemang för många som brinner för frågan samt en bransch som enades under samma flagg, för att få en dräglig tillvaro för alla åkare, chaufförer och inblandade. Ett stort uppslutande både med fordon och människor som knappast någon ute lyckades missa och förhoppningsvis ett steg närmare ett drägligt liv för oss alla i branschen längs vägarna. Värt att nämna är att en Tysk dragbil samt personbil med folk från tysk radio kommit hit för att deltaga i dagens manifestation, och dom jobbar för precis samma villkår i Tyskland. Tack för ett fint engagemang o dag till alla inblandade. Bilder från dagen nedan.

Obs/Disclaimer: Ni kan kopiera bilder o använda för privat bruk samt att det finns en knapp längst ner på sidan för o ladda ner en zip-fil med bilderna i fullformat, dock vill jag gärna bli underrättad om dom publiceras och isåfall med Byline: Foto Rickard & Hampus Santala.

GB Disclaimer: You may copy and use pics for personal use, and as well there is a button at bottom of the page to dowload a complete zip-file with all pics in fullsize, however any pics are published i want to be informed about this and the it need to use Byline: Photo Rickard & Hampus Santala, Swe.

Send Email

* Photo : Rickard & Hampus Santala-Sweden 2013 © +46(0)706-249 704 © *

GB Info: 2013-10-12, It was a planned action/demonstration in Gothenburg-Swe, for as well Owners, drivers, union and TIA. All working for the same cause, better and same rights for all drivers and people in the transport-buisness and as well miss-using of the cabotage-rules. Gathering at Saturday was just a bit from port 4, The Skandia-harbour-Gothenburg. The Trucks went in convoy over älvsborgsbron down to Stena DK (Majnabbe) - Swe, where all the trucks gethered to drive in convoy throgh the city with police-assistance in the same time walking demonstraters went from Gustav Adolfs Torg-Goth., all trough the city up the parade-street to the top, Götaplatsen where the manifastation and demonstration ended after speaches and parades and park-uped truck, that no-one missed in Saturday rush time. Alot of people and trucks joined for the good cause of the miss-using of the system and what is tearing the buissnis apart. A well performed manifastation for a good cause and alot of hardworking people made this possible, and we hope all can get better for everybody included in the transportsector. And worth to mention is that a truck and a car from the same working forces in Germany came here and joined in the day. Great work from everybody during the day and cause. Pictures from the day just below.

Dagen startade med samling i Skandiahamnen.

The day started of with gathering at the Skandia Harbour in Gothenburg.

To.m. Tyska kollegor som kämpar för samma sak hade kommit med en bil o en dragbil o Radioreporter!! Starkt jobbat..

Even German collegues had arrived for the same cause with one car and one truck, and one Radioreporter!!! Good Work...

Kolonnen avgår från hamnen ner till Stena DK, Majnabbe för samling

The Convoy sets of from the harbour down to Stena DK, Majnabbe-Gbg., for gathering.

Den Tyska dragbilen som kommit för att deltaga för den gemensamma saken.

The German Truck that came for the joined causes.

På Älvsborgsbron.

On Älvsborgsbron (Bridge of..)

Passage vid infarten till Stena.

Passage at the entrance of Stena Gbg.

Samling utanför Stena o väntan på Poliseskort för kolonnkörning genom centrala Göteborg till Götaplatsen.

Gathering outside Stena, waiting for Police-escort for the convoy to drive through central parts of Gbg. up to Götaplatsen.

Demonstranterna anländer till Götaplatsen.

The demonstraters arrive at Götaplatsen.

Strax efter anländer Lastbilskolonnen majestetiskt upp till Götaplatsen.

Soon after the Truck-Convoy arrives in class up to Götaplatsen.

När samlandet och uppställningen är klar hålls tal och diskutioner och demonstartionen slutförs efter en mycket bra dag.

When all is gathered and possioned its time for speaches, discussions and the demonstration ends after a very sucessfull day.

Tack till alla inblandade i detta genomförande o allt hårda jobb med detta...... / Rickard med kamrater .

Thanks to all involved in this work and this sucsessfull day and all hard work behind it... / Rickard with friends.

* Photo : Rickard & Hampus Santala-Sweden 2013 © +46(0)706-249 704 © *

Dowload pics in fullsize, packed in zip-file by clicking the button to the right Click to Download zip-file with all the pics fullsize  ;)))

Send Email

Back to Index